KSBR ja Takanen MR yhdistymässä osakevaihdolla

21.05.2021

KUVASSA: Tulevan Keski-Suomen Betonirakenne -konsernin pääomistajat ovat Tuomas Skantz (edessä vas.), Juha Takanen (edessä oik.), Pasi Juntunen (takana vas.), Johanna Takanen ja Simo Särkelä.

 

Keski-Suomen Betonirakenne Oy (KSBR) on 20.5.2021 allekirjoittanut esisopimuksen, jonka tarkoituksena on hankkia maanrakentaja Takanen MR Oy:n koko osakekanta. Suunniteltu osakevaihdolla toteutettava yritysjärjestely edellyttää vielä osapuolten käynnissä olevien yritystarkastusten loppuun saattamista sekä tarvittavia osakevaihtoon liittyviä yhtiökokouspäätöksiä.

Toteutettavan järjestelyn myötä syntyy Keski-Suomen Betonirakenne -konserni, jonka tytäryhtiönä Takanen MR Oy sekä jatkaa nykyistä liiketoimintaansa maa- ja vesirakentamisen alalla että laajentaa uusille liiketoiminta-aloille KSBR Infra -nimellä.

Yritysjärjestely on tarkoitus toteuttaa syyskuun 2021 loppuun mennessä osakevaihdolla siten, että Takanen MR Oy:n osakkeenomistajille järjestetään suunnattu osakeanti.

Yritysjärjestelyssä yhdistyvät vahvan taseen omaavat kasvuyhtiöt, jotka muodostavat yhdessä entistä vahvemman ja erittäin vakavaraisen konsernin. Syntyvän konsernin liikevaihto ylittää 100 miljoonaa euroa vuonna 2021.

Kasvua ja uusia strategisia hankkeita

Jatkossa KSBR-konserni pystyy vastaamaan entistä kilpailukykyisemmin ja laaja-alaisemmin markkinoiden haasteisiin ja asiakkaidensa tarpeisiin vaativissakin projekteissa. Synergiaedut parantavat mahdollisuuksia kasvuun ja uusiin strategisiin hankkeisiin.

– Visioimme Juha Takasen kanssa jo vuosia sitten, että tämä päivä vielä koittaa. Ei siis liene sattumaa, että toiminnanohjausjärjestelmämme ovat yhtenäiset. Olemme edenneet ja kehittyneet rinta rinnan kahdeksan viime vuotta, KSBR:n toimitusjohtaja Tuomas Skantz toteaa.

Yhtiöt ovat Skantzin ja toimitusjohtaja Juha Takasen mukaan toisilleen läpikotaisin tuttuja. Toiminnot ovat yhteisillä työmailla jo valmiiksi huippuunsa hiottuja, työntekijät toisilleen tuttuja ja molempien yhtiöiden talous erinomaisessa kunnossa.

– Takasen osaaminen 3D-mallinnuksissa ja moderni kalusto sekä sitoutunut ja osaava henkilökunta ovat todellisia kilpailuetuja kiristyvillä markkinoilla. Oli helppo vastata Juhalle kyllä, kun hän kysyi, olisiko nyt se oikea hetki, Skantz kertoo.

– Se tunne on molemminpuolinen, että tästä syntyy jotain todella hienoa. Järjestely tuo merkittävää lisäarvoa asiakkaillemme. Emme olisi voineet yrittäjän uraa aloitellessamme tai vastoinkäymisten keskellä kuvitella, että kasvamme 100 miljoonan euron kokoluokkaan. Joka helkkarin metrin olemme edenneet kovalla työllä – ja jokainen työntekijämme on tehnyt upeaa työtä, Skantz ja Takanen toteavat.

Kilpailuetua asiakkaille

Toimitusjohtaja Juha Takasen mukaan tähän pisteeseen pääseminen on pitänyt sisällään monia onnistumisen hetkiä sekä koettelemuksia.

– Toimiessamme KSBR:n kanssa yhteisillä työmailla olemme oppineet toistemme työtavat ja pystymme luottamaan, että annetut lupaukset pidetään. Takanen MR on määrätietoisesti investoinut vähäpäästöiseen ja kustannustehokkaaseen kalustoon, jotta pystymme pitämään kiinni yhteisten työmaidemme tiukoista vaatimuksista ja aikatauluista, Takanen toteaa.

Hän korostaa, että KSBR:n ja Takanen MR:n osaavat ja motivoituneet ammattilaiset saavat nyt mahdollisuuden entistä saumattomampaan yhteistyöhön.

– Olen vakuuttunut, että toimintatapamme näkyy myös kilpailuetuna asiakkaillemme, Takanen sanoo.

 

 

Tietoa yhtiöistä

Takanen MR Oy on toiminut maanrakennusalalla vuodesta 1981 alkaen. Yhtiön päätoimialat ovat maanrakennuspalvelut ja kiviainesmyynti. Yhtiö on kannattavasti kasvava alansa kärkiyritys, joka panostaa vahvasti nykyaikaiseen kalustoon ja osaavaan henkilöstöön. Yritys työllistää nykyisellään noin 60 henkilöä, ja sen liikevaihto vuonna 2020 oli noin 19,4 miljoonaa euroa.

Keski-Suomen Betonirakenne Oy (KSBR) toimii tuulivoima-, teollisuus-, toimitila- ja parkkitalorakentamisessa sekä muiden vaativien paikalla valettujen kohteiden erikoisrakentamisessa. Merkittävä osa yhtiön liikevaihdosta tulee sähköasemien sekä tuulipuistojen sähkö- ja siirtoverkkorakentamisesta. Yhtiö on Suomen johtava tuulivoimainfran kokonaistoimittaja, jonka markkinaosuus Suomen tuulivoimainfran rakentamisesta oli vuonna 2020 noin 50 %.

KSBR on toiminut vuodesta 2004 alkaen. Yhtiö on viime vuosina tehnyt vahvaa ja kannattavaa kasvua tulorahoituksella. Tilikauden 2020 vahvistetun tilinpäätöksen mukaan sen liikevaihto oli 67,25 miljoonaa ja liikevoitto noin 7 miljoonaa euroa. Yhtiö ennustaa vahvan kasvun jatkuvan liikevaihdossa ja tuloskunnon pysyvän hyvänä. KSBR:n palveluksessa työskentelee lähes 90 alan ammattilaista eri puolilla Suomea.

KSBR:n osakkuusyhtiöitä ovat jakelu- ja siirtoverkkoja rakentava Infratiera Oy sekä betonitoimittaja Betoniteam Oy. Tulevan konsernin koko tuotantoketju on joko sen omissa tai osakkuusyhtiöiden käsissä, mikä vähentää merkittävästi suhdanneriskejä sekä tehostaa työmaiden tuotannon- ja laadunhallintaa.

Konsernin tavoitteena on säilyttää johtava asema uusiutuvan energian rakentamisessa, kasvaa merkittävästi teollisuuden ja yhdyskuntainfran rakentajana sekä vahvistaa asemaansa parkki- ja erikoisrakentamisen alalla. Lisäksi KSBR:llä on vireillä uuteen liiketoimintaan sekä kansainvälistymiseen tähtääviä hankkeita.

Syntyvän konsernin pääomistajina säilyvät Tuomas Skantz, Pasi Juntunen, Simo Särkelä, Juha Takanen ja Johanna Takanen.

Share This