Näin syntyy Suomen suurin tuulipuisto: Uusia ratkaisuja & tehokasta tiimityötä

27.04.2020

Kainuun Piiparinmäelle nouseva Suomen suurin tuulipuisto vaatii valmistuakseen arjen innovaatioita ja tiivistä tiimityötä. Ensimmäisten turbiinien perustusvalu on valmis ja aikataulu jopa etuajassa. Koronaa karkotetaan ainutlaatuisilla työmaajärjestelyillä.

Vaikka muu Suomi on viime viikkoina hiljentynyt, Piiparinmäen tuulivoimatyömaalla Pyhännän ja Kajaanin rajamailla kuhina vain vilkastuu. Silti työt tehdään erityisen vastuullisesti. Jo ennen viranomaismääräysten voimaantuloa työmaalla tehtiin erityisjärjestelyjä, joissa huomioitiin mahdolliset tartuntaketjut.

Keski-Suomen Betonirakenne Oy KSBR vastaa Piiparinmäen infrarakentamisesta Ilmatar Energy Oy:n projektissa. Hankkeen projektipäällikkö, KSBR:n työpäällikkö Petteri Mäkelä kertoo, että työmaan keskimäärin 80 työntekijää jaettiin jo maaliskuun alkupuolella pienempiin tiimeihin.

– Ideana on, että tiimit eivät ole tekemisissä toistensa kanssa töissä eivätkä vapaalla. Näin minimoimme tartuntojen leviämisen, jos joku sairastuu. Tämä vaati sosiaalitilojen lisäämistä ja muita järjestelyjä, jotka ovat toimineet hienosti. Tärkeintä on työntekijöiden terveyden turvaaminen, Mäkelä toteaa.

Tämän lisäksi kattava ja aktiivinen alihankintaketju ja yhteistyöverkosto mahdollistavat Mäkelän mukaan töiden edistymisen aikataulussa myös poikkeusoloissa. Työt eivät ole viivästyneet myöskään materiaalipulan vuoksi.

Alueella 40 kilometriä ajettavaa

Kun rakennettavana on 41 turbiinin puisto, hankkeen numerot ovat pysäyttäviä. Puiston alueelle esimerkiksi rakennetaan 40 kilometriä teitä.

– Ajomatkani työmaatukikohdasta kauimmaiselle myllylle kestää yli puoli tuntia, Mäkelä toteaa.

Sen matkan varrella vastaan tulee monenlaista kulkijaa: traktoreita, jyriä, kuorma-autoja, dumppereita, kaivureita, tiehöyliä, poravaunuja, nostureita, siirrettäviä betoniasemia, murskalaitteita – ja useita hymyileviä työntekijöitä. Parhaina päivinä työmaalla puretaan kuuden teräsrekan lasti. Sekä hiekkaa että betonia kuskataan jatkuvasti neljällä rekalla, ja maanrakentaja MR Takasen kymmenkunta maansiirtoautoa ja dumpperia kulkevat koko ajan siirtäen kiviainesta.

Työt eivät edisty Suomen suurimmalla tuulivoimatyömaalla niin, että ensin tehdään yksi työ loppuun ja sitten siirrytään seuraavaan. Kaikki työvaiheet etenevät samanaikaisesti.

– Hankkeen pitävin perusta valetaan siinä vaiheessa, kun rakennamme yhteistyöverkostomme ja kokoamme työntekijäjoukon eri alojen huippuammattilaisista. Sekä tilaajan että KSBR:n projektiorganisaatio on viritetty huippuunsa. Kun projekti on suunniteltu hyvin, jokainen tietää roolinsa. Tämän kokoluokan hanke onnistuu vain, jos kaikkien osapuolten yhteistyö on saumatonta, Mäkelä sanoo.

Ammattilaisten joukko käsittää muun muassa suunnittelun, maanrakennuksen, betonin valmistuksen ja betonoinnin, raudoituksen sekä mittavien sähkötöiden huipputekijät.

Suunnittelu ja toteutus rinnakkain

KSBR aloitti Piiparinmäen tuulipuiston rakentamisen lokakuussa 2019. Yhden vuoden aikana tehdään 41 voimalaa, mikä vaatii tehokasta aikatauluttamista ja resurssisuunnittelua. KSBR:n työmaan vastaava työnjohtaja Rauno Laakkonen on mies, joka takaa päivittäisten toimintojen sujumisen.

– Piiparinmäen mittakaava moninkertaistaa kaikki toiminnot. Esimerkiksi työntekijöiden perehdyttämiseen käytämme aikaa todella paljon, ja viikoittaisten turvallisuusmittausten tekoon menee helposti enemmän kuin puoli päivää, Laakkonen kertoo.

Vuosien aikana kertynyt vahva rutiini ja kokemus monilta tuulivoimatyömailta on opettanut KSBR:n tekijöille paljon. Erityisen tärkeää on löytää nopeasti suunnitelma B silloin, kun suunnitelma A ei jostain syystä toimi. Ratkaisukeskeinen ja innovatiivinen ajattelu ja joustavuus ovat tehneet KSBR:stä halutun kumppanin, sillä osa suunnitelmista muuttuu työmailla väistämättä.

Hankkeen rakennuttajapäällikkö, Ilmatar Energyn Petri Ainonen kertoo, että Piiparinmäessä töiden suunnittelu ja toteutus kulkevat koko ajan rinta rinnan.

– Tämä mahdollistaa sen, että rakentamisen aikanakin voidaan vaikuttaa suunnitteluun, Ainonen toteaa.

Perustusten tekoon innovatiivinen ratkaisu

41 turbiinin puiston tärkeä välietappi saavutettiin, kun ensimmäisten neljän turbiinin perustukset valmistuivat huhtikuun alkupuoliskolla.

– Jäljellä on vielä 37 valua, joista viimeinen valmistuu heinäkuussa, vastaava työnjohtaja Laakkonen toteaa.

Maatyöt ovat hänen mukaansa poikkeusoloista huolimatta nyt jopa edellä aikataulusta, ja koko työmaa etenee aikataulun mukaan. Töitä pystyttiin edistämään suunnitellusti myös talven aikana. Ennennäkemätön on myös infratöiden aikataulu. Kun normaalisti noin 7 myllyn tuulipuiston tekeminen kestää puoli vuotta, nyt 41 myllyn puiston arvioidaan valmistuvan vuodessa.

KSBR:n tekemien infratöiden on määrä valmistua loppukesästä 2020, jonka jälkeen alkaa tuulivoimaloiden asennus. Samaan aikaan infratöiden kanssa Piiparinmäessä edistyy ja valmistuu myös tuulivoimapuiston vierailukeskus. Petri Ainosen mukaan se on auki tilauksesta ja ottaa vastaan tuulivoimasta ja kestävästä kehityksestä kiinnostuneita vieraita.

Turvallisuusvartit säännöllisesti kaikille

Työturvallisuus on teema, jota sekä projektipäällikkö Mäkelä että vastaava työnjohtaja Laakkonen korostavat. Siihen satsataan KSBR:n kaikilla työmailla niin normaali- kuin poikkeusoloissakin. Tarkoitus ei ole selviytyä minimillä vaan pitää rima paljon sitä korkeammalla oma-aloitteisesti.

– Aluehallintovirasto on tarkastuksissaan todennut toimintamme Piiparinmäessä moitteettomaksi, ja tilaaja on järjestänyt turvallisuusauditoinnin. Tartumme jokapäiväisessä tekemisessämme ilmeneviin puutteisiin välittömästi, ja pidämme viikoittain kaikille Piiparinmäen työntekijöille turvallisuusvartin tietystä teemasta. Nyt teemat ovat sivunneet usein koronavirusta, ja muita teemoja ovat olleet esimerkiksi työmaan ajonopeudet ja radioliikenne, Laakkonen kertoo.

Viikoittain työturvallisuuden tasoa arvioidaan TR/MVR-mittauksilla.

Hyötyä jokaiselle veronmaksajalle

Piiparinmäen tuulipuiston rakennuttajan Ilmatar Windpower Oyj:n perustaja, rakennuttamisjohtaja Mikko Toivanentoteaa, että Piiparinmäki edustaa Ilmattaren ja Suomen mittakaavassa aivan uudenlaista tuulivoimapuistoa.

– Se on kooltaan paitsi Suomen suurin myös Euroopan suurimpia puistoja. Lisäksi uuden teknologian ja suurien voimaloiden ansiosta sen sähköntu

Toivasen mukaan projekti hyödyttää taloudellisesti ihan jokaista suomalaista veronmaksajaa.

– Piiparinmäki sijaitsee erittäin syrjäisellä seudulla ja kaukana asutuksesta Metsähallituksen mailla. Se ei saa euroakaan minkäänlaisia tukia valtiolta tai kunnilta. Yli puolet tuotettavasta sähköstä myydään pitkällä sopimuksella Googlelle ja loput Pohjoismaiseen sähköpörssiin. Ihan tavallisellakin kuluttajalla on siis mahdollisuus ostaa tätä sähköä, Toivanen toteaa.

Teknologiayhtiö Google ja Ilmatar Energy ovat sopineet, että teknologiayhtiö Google ostaa noin 60 prosenttia tuulivoimapuiston tuotannosta. Sopimus on osa Googlen historian suurinta investointia uusiutuvaan energiaan. Toivasen mukaan Google on globaali edelläkävijä uusiutuvan energian käytössä.

– Googlelle on hyvin tärkeää, että se lisää uusituvan energian rakentamista. Se ei siis osta sähköä olemassa olevista voimaloista, vaan haluaa aina tukea uutta rakentamista.


Piiparinmäen tuulivoimapuisto

 • Sijaitsee Pyhännän ja Kajaanin välisellä alueella Kainuussa.
 • Tuottaa uusiutuvaa energiaa Suomen sähköverkkoon 211 MW:n nimellisteholla yli 700 GWh vuodessa.
 • Projektiin sisältyy 41 voimalapaikkaa.
 • Pyyhkäisykorkeus 230 metriä.
 • Tilaajana suomalainen tuulivoimayhtiö Ilmatar Energy Oy.
 • KSBR vastaa puiston toteutuksesta.
 • Merkittävimpiä alihankkijoita ovat Ramboll, MR Takanen, Infratiera ja Siikajoen Betonitukku.
 • Puiston omistaja on Glennmont Partners.
 • Valmistuu vuonna 2021.
 • Google ostaa noin 60 prosenttia tuulivoimapuiston tuotannosta.
 • Ilmattaren tuulivoimaloissa tuottamaa sähköä voi ostaa ilmatar.fi sivustolta.

Kuvat: Risto Mäläskä

Ylemmässä kuvassa tehdään gravitaatioperustan raudoitusta ja menossa on leikkaus- ja yläpinnan kaariraudoitteiden asennus.

Alemmassa kuvassa kaivetaan kaapeliojaa Kainuun kiviseen metsään.

Share This