Suomen suurin tuulivoimatyömaa Lestijärvellä

Suomen suurimman tuulipuiston infratyöt sujuvat mallikkaasti – näin rakentaminen etenee

05.04.2023

Infratyöt Lestijärven tuulipuiston ensimmäisellä alueella ovat jo lähes valmiit. KSBR toimii infran rakentajana mittavassa hankkeessa, jonka on tarkoitus valmistua kokonaisuudessaan vuoden 2024 lopulla.

Suomen suurimman tuulipuiston ensimmäinen rakennusvuosi on edennyt suunnitellusti. Puolet 69 voimalan perustuksista oli valmiina vuoden 2022 loppupuolella, ja tänä alkuvuonna hyvät olosuhteet ovat edistäneet valutöitä.

Keski-Pohjanmaalla sijaitsevalla Lestijärvellä rakennustyöt etenevät limittäin hankkeen kolmella alueella: Kosolankankaalla, Hittisennevalla ja Iso-Kortenevalla. Kosolankankaan alue on jo lähes valmis, ja myös muiden alueiden rakennustyöt etenevät aikataulussa.

– Työt ovat edenneet suunnitellusti kaikilla hankkeen alueilla. Maailman tilanne ja sen aiheuttamat markkinamuutokset ovat tuoneet haasteita, mutta ne on onnistuttu ratkomaan hyvällä varautumisella ja yhteistyöllä tavarantoimittajien kanssa, KSBR:n projektipäällikkö Tuomas Pukinkorva kertoo.

KSBR vastaa tuulipuiston infran rakentamisesta. Kokonaistoimitus sisältää infra- ja sähkösuunnittelun, tuulivoimapuiston tiet, nostoalueet, tuuliturbiinien perustukset, puiston keskijännite- ja tietoliikenneverkon sekä kolme 110 kilovoltin sähköasemaa ja yhden 400 kilovoltin aseman verkkoliityntää varten.

Valmistuessaan puisto tuottaa vuosittain energiaa yli 1,3 terawattituntia, joka vastaa noin kahta prosenttia Suomen tämä hetken koko sähköntuotannosta.

Tuulivoimalat pyörähtävät käyntiin 2024

Projekti aloitettiin viime vuoden tammikuussa sähkö-, infra- ja perustussuunnittelulla. Sen jälkeen projektissa edettiin maanrakennustöihin, puuston poistoon ja teiden rakentamiseen sekä myöhemmin kaapelointiin ja perustusten valamiseen.

Infratöiden ohella on rakennettu hyvää vauhtia myös uusia sähköasemia. Syksyllä pääsivät vauhtiin Eltonevan 400 kV sähköaseman rakennustyöt, jotka ovat edenneet suunnitellusti betonirakenteiden ja maanrakennuksen osalta. Pian aloitetaan teräsrakenteiden asennukset KSBR:n yhteistyökumppanin toimesta. Lisäksi viime vuonna valmistui yksi 110 kV asemista.

Tänä keväänä valmistuu loppu osa tuulipuiston teistä ja nostokentistä.

Kaikki tähtää siihen, että vuoden 2024 lopulla Suomen suurin tuulipuisto alkaa tuottaa kotimaista, puhdasta energiaa.

Tuulivoimapuiston toteuttaa Euroopan johtava maatuulivoiman rakentaja, pohjoismainen uusiutuvan energian yhtiö OX2. Puiston omistaja on suomalaisten energiayhtiöiden muodostama konsortio, jossa mukana ovat Kymppivoima, Oulun Energia ja Kuopion Energia.

KSBR on markkinajohtaja tuulivoimainfran rakentamisessa Suomessa, ja OX2:n pitkäaikainen yhteistyökumppani. Lue lisää KSBR:n roolista hankkeesta täältä.

Suomen suurimman tuulipuiston ensimmäinen rakennusvuosi on edennyt suunnitellusti.

Muut kirjoitukset

Share This