Tuulivoimarakentamisen erityisosaamista

18.04.2017

Vaikka tuulivoima onkin Suomessa suhteellisen uusi sähköntuotantomuoto, on KSBR ehtinyt saavuttaa vahvan kokemuksen tuulipuistojen rakentajana. Erikoisosaaminen kattaa tuulivoiman rakentamisen kokonaisuuden. Tuulivoimaloiden perustus- ja betonirunkorakentamisen ja maarakennustöiden lisäksi suunnittelu ja sähköverkkotyöt toteutetaan luotettavien yhteistyökumppaneiden kanssa tyypillisesti kvr-urakkana.

KSBR on luonut toimintamallin, jonka ansiosta saavutetaan nopeat toimitusajat ja tinkimätön laatu. ­– Olemme kehittäneet omia innovatiivisia toteutustapoja erityisesti betonirunkojen toteutukseen, kertoo projektipäällikkö Teemu Kemppe.

Ainoana yrityksenä Suomessa KSBR toteuttaa myös jälkijännitettäviä betonisia voimaloiden hybriditorneja yli 40 metriin saakka. Kun tavoitellaan mahdollisimman korkeaa tornia, ratkaisuksi voi sopia hybriditorni, jonka toteutus suoritetaan paikallavalurakenteena tuulivoimalan rakennuspaikalla. Optimoimalla tornin korkeus ja siten tuulen voimakkuus saavutetaan korkeammat tehot pienemmille voimalatyypeille.

– Esimerkiksi Siikajoelle rakensimme yhdeksälle tuulivoimalalle 30-metriset hybriditornit. Pystymme myös spesifioimaan tornin aina turbiinityypin mukaiseksi, kertoo Kemppe. Massiivisten betonirakenteiden erityisosaajana KSBR:n tietotaito ja työvaihemenetelmät sekä vahva kumppaniverkosto takaavat koko ketjun toimivuuden.

Useita hankkeita käynnissä

KSBR työskentelee kuluvana vuonna useiden tuulipuistohankkeiden parissa. Käynnissä olevilla hankkeilla on tiukat aikatauluvaatimukset, sillä puiston tulee tuottaa sähköä 1.11.2017, jotta se saa nykyisen tariffin mukaisen tuotantotuen.

KSBR:n tuulipuisto-osaaminen sisältää tyypillisesti betonointi- ja raudoitustyön sekä maarakentamisen lisäksi sähköaseman ja puistokaapeloinnit. Suunnittelutyössä Ramboll on ollut pitkään KSBR:n suunnittelukumppani.

Tuulivoimarakennuttaja OX2:n tilaamana Kokkolan Yksipihlajaan valmistuu kuluvan vuoden aikana kokonaisurakalla neljän tuulivoimalan hanke. KSBR:n projekti sisältää perustukset, infran, kaapeloinnin ja puiston kytkemörakennuksen toimituksen.

Haapajärvelle Abo Windille KSBR toimittaa maanrakennusurakan seitsemän tuulivoimalan puistolle. Hankkeeseen sisältyvät myös infrarakentaminen: tiet, nostoalueet ja kaapeloinnin asennus. Myös Jämijärvelle Abo Wind on tilannut KSBR:ltä yhdeksän voimalan puiston perustustyöt.

Leppävirralle Ilmatar rakennuttaa kolme tuulivoimalaa. KSBR vastaa infrasta ja perustuksista suunnittelu mukaan lukien, sekä puistokaapeloinneista.

Suomen tuulivoimakapasiteettia on mahdollista lisätä merkittävästi nykyisestä. – Tuulivoima on tulevaisuuden energiamuoto. Lähivuosina on odotettavissa pieni ”suvantovaihe” ennen kuin uusi ilmasto- ja energiapolitiikka on saatu hallituksen puolesta selvitettyä. Tämän jälkeen tuulivoiman rakentaminen tulee jatkamaan kasvuaan Suomessa, Teemu Kemppe arvioi.

Tällä hetkellä Suomessa on hieman yli sata tuulipuistoa ja kaikkiaan 500 tuulivoimalaa. Tuulisähkön osuus Suomen sähkönkulutuksesta oli viime vuonna hiukan yli kolmen prosentin.

Share This