Hedetin tuulivoimapuisto valuvaiheessa

29.03.2019

Ensimmäiset perustusten valut on tehty Hedet-tuulivoimapuistossa Närpiössä. Huolimatta talven ankarista oloista KSBR:n maanrakennus- ja kaapelointityöt sekä nyt aloitetut perustusten valut ovat aikataulussa.

”Hyvällä suunnittelulla ja riittävällä resurssoinnilla olemme varmistaneet suorituskykymme projektissa sen sijaan, että asioita olisi jäänyt sattuman varaan. Asiakkaamme Nordexin kanssa projekti on edennyt mutkattomasti ja loppuasiakas Neon on seurannut toimitusta tarkasti toteutuksen eri vaiheiden aikana”, KSBR:n projektipäällikkö Teemu Kemppe toteaa.

Nyt käynnissä oleviin valuihin betonin toimitus tapahtuu työmaalle sijoitetulta mobiilibetoniasemalta.

”Sertifioidulla mobiiliasemalla varmistamme betonin laadun ja minimoimme kuljetukset, mikä parantaa turvallisuutta ja osaltaan vähentää rakentamisen hiilidioksidipäästöjä”, Kemppe sanoo.

Perustustöiden lisäksi projektissa jatkuvat tierakennus ja kaapelointi. Samalla valmistaudutaan keväällä tapahtuvaan sähköaseman ja päämuuntajien toimitukseen, jotka sisältyvät KSBR:n projektiin.

Ylimarkun kylään Närpiöön nousee 18 turbiinin puisto, jonka kokonaisteho on 81 megawattia. Hankkeesta 80 prosenttia omistaa Neoen, joka on Ranskan johtava ja yksi maailman nopeimmin kasvavista itsenäisistä uusiutuvan energian tuottajista, ja 20 prosenttia hankekehittäjä Prokon. Tuulivoimaloiden markkinaehtoisesti tuottama sähkö myydään Googlelle, kun tuulivoimapuisto aloittaa toimintansa vuoden 2020 alussa.

Share This