Teollisuuskohteet

KSBR tarjoaa teollisuusrakentamisessa joustavan toimintatavan, joka huomioi tilaajan tarpeet ja kustannukset tehokkaasti. Olemme tottuneet haasteisiin, joissa aikataulut, kustannukset ja toteuttava organisaatio ovat tärkeitä.

Parhaillaan olemme mukana historiallisessa Metsä Fibren Kemin biotuotetehtaan rakennusprojektissa. KSBR vastaa tehtaan puunkäsittelyalueen rakennustöistä ja rakentaa tulevan biotuotetehtaan kuorimon, ostohaketaskun, hakevaraston ja hakekuljetintunnelin.

Olemme rakentaneet myös neljä jätevesiallasta Nesteen jalostamon jätevesilaitokselle Porvooseen sekä Metsä Fibren biotuotetehtaan jätevedenkäsittelylaitoksen Äänekoskelle.

 
 
Share This