Työturvallisuus ja ympäristö

Tavoitteemme ovat:

0 tapaturmaa

Kartoitamme työturvallisuusriskit ja mahdollisuuksien mukaan vähennämme tai poistamme ne. Koulutamme työntekijöitämme. Jokaisella on työturvallisuuskortti, ja poikkeavat turvallisuushavainnot kirjataan viipymättä ylös ja toimitetaan työnjohdolle. Työntekijät huolehtivat työmailla omasta turvallisuudestaan noudattamalla työturvallisuusohjeita. Pidämme yllä yleistä siisteyttä ja järjestystä.

Hyvinvoiva työyhteisö

Työtämme ohjaavat luottamus ja läpinäkyvä toiminta. Kannustamme aktiiviseen osallistumiseen ja itsensä kehittämiseen. Teemme henkilöstökyselyitä ja puutumme epäkohtiin. Järjestämme yhteisiä tapahtumia ja koulutusta.

Ympäristön huomioiminen kaikessa toiminnassa

Kartoitamme ympäristöriskit ja mahdollisuuksien mukaan vähennämme tai poistamme ne. Toiminnassa, jossa ympäristön pilaantumisen riski on olemassa, noudatamme tarkoituksenmukaisia työtapoja riskien ehkäisemiseksi. Pidämme yllä yleistä siisteyttä ja järjestystä.