Työturvallisuus ja ympäristö

Tavoitteemme

r

Nolla tapaturmaa

KSBR kartoittaa työturvallisuusriskit ja mahdollisuuksien mukaan vähentää niitä tai poistaa ne. Koulutamme työntekijöitämme. Jokaisella on työturvallisuuskortti, ja poikkeavat turvallisuushavainnot kirjataan viipymättä ja toimitetaan työnjohdolle. Työntekijät huolehtivat työmailla omasta turvallisuudestaan noudattamalla työturvallisuusohjeita. Pidämme yllä yleistä siisteyttä ja järjestystä.

Hyvinvoiva työyhteisö

KSBR:n työtä ohjaavat luottamus ja läpinäkyvä toiminta. Kannustamme aktiiviseen osallistumiseen ja itsensä kehittämiseen. Teemme henkilöstökyselyitä ja puutumme epäkohtiin. Järjestämme yhteisiä tapahtumia ja koulutusta.

Ympäristön huomioiminen kaikessa toiminnassa

KSBR kartoittaa ympäristöriskit ja mahdollisuuksien mukaan vähentää niitä tai poistaa ne. Toiminnassa, jossa ympäristön pilaantumisen riski on olemassa, noudatamme tarkoituksenmukaisia työtapoja riskien ehkäisemiseksi. Pidämme yllä yleistä siisteyttä ja järjestystä.

Share This