KSBR:n yhteistyö tuulivoimalatoimittaja Nordexin kanssa sai jatkoa

16.09.2020

Keski-Suomen Betonirakenne Oy toteuttaa Raahen ja Siikajoen kuntien alueella sijaitsevan Mastokankaan tuulipuiston infran avaimet käteen -mallilla saksalaiselle tuulivoimalatoimittajalle Nordex Groupille. Nordex toimii tuulipuiston kokonaistoimittajana. Kyseessä on täysin markkinaehtoinen hanke, johon ei käytetä mitään tukia.

Mastokankaan työmaalla niin kuin kaikilla KSBR:n työmailla koronavirusta torjutaan tiukin keinoin. Työmailla on otettu käyttöön erikoisjärjestelyitä kaikkien osapuolten terveyden suojelemiseksi sekä työmaiden normaalin pyörimisen ja toimintavarmuuden takaamiseksi.

KSBR:n projektipäällikkö Teemu Kemppe korostaa yhtiön laatimien, toimiviksi todettujen sisäisten ohjeiden tärkeyttä koronaviruksen torjunnassa. Hän kiittää erityisesti työmaatoimihenkilöitä, työntekijöitä ja yhteistyökumppaneita ohjeiden erittäin hienosta toteutuksesta ja noudattamisesta.

KSBR toimitti aiemmin viime vuonna Nordexille 18 tuulivoimalan tuulipuiston infran avaimet käteen -toimituksena. KSBR valikoitui Nordexin kumppaniksi pitkälti aiemman hyvän yhteistyön perusteella. Mastokangas on yhtiön kolmas yhteistyöhanke Nordex Groupin kanssa ja jo toinen hanke, jossa KSBR toimii infran kokonaistoimittajana Nordexille.

– Olemme erittäin tyytyväisiä päästessämme vahvistamaan Nordex Groupin ja KSBR:n yhteistyösuhdetta tässä projektissa. Kohteessa on käynnissä puuston poisto ja maanrakennustyöt on aloitettu. Suunnittelutyö on jatkunut jo pitkään, Kemppe kertoo.

Tekeillä neljän tuulipuiston infra samaan aikaan

KSBR:n niin sanottu avaimet käteen -toimitus sisältää suunnittelun ja toteutuksen tuulipuiston tie- ja nostoalueille, voimalaperustuksille, sähköasemalle, päämuuntajalle sekä puiston sisäiselle sähkö- ja tietoliikenneverkolle.

– On hienoa, että meidät valittiin maaliskuussa 2020 Mastokankaan tuulipuiston kokonaistoimittajaksi. Luotettava kumppanimme KSBR valikoitui mukaan projektiin yksityiskohtaisen valintaprosessin jälkeen, ja edistämme innoissamme jälleen yhtenä tiiminä ja turvallisesti uutta onnistunutta projektia, kertoo Nordex Energy GmbH:n Suomen sivuliikkeen vanhempi projektipäällikkö Deane Hogg.

Mastokankaan tuulipuisto sisältää yhteensä 12 tuulivoimalaa ja tuottaa päästötöntä uusiutuvaa energiaa Suomen sähköverkkoon 68,4 MW:n nimellisteholla.

– Tämä hanke kuvastaa hyvin KSBR:n pyrkimystä luottamukseen perustuvaan toistuvaan asiakkuuteen. Nordex Group on yksi tärkeistä strategisista yhteistyökumppaneistamme, jonka kanssa pyrimme kestävään pitkäaikaiseen yhteistyöhön matkallamme kansainvälistymiseen, toteaa KSBR:n toimialajohtaja Juha Tuominen.

Hanke on jatkumoa KSBR:n vahvalle osaamiselle tuulivoimamarkkinoilla ja erityisesti tuulipuistojen infran kokonaistoimittajana. Tällä hetkellä yhtiö rakentaa neljän eri tuulipuiston infraa eri puolilla Suomea. Piiparinmäen tuulipuistossa ovat käynnissä infran viimeistelytyöt. Korkeakankaalla on saatu valettua kaikki voimalaperustukset ja käynnissä ovat tuulipuiston kaapelointi-, ilmalinja- ja sähköasematyöt. Lisäksi KSBR uutisoi vastikään uudesta Välikankaan tuulipuistosta, jossa maanrakennustyöt ovat jo kovassa vauhdissa. Kohteessa valmistaudutaan parhaillaan voimalaperustuksien rakennustöiden aloitukseen.

Share This