Markkinaehtoista tuulivoimaa rakentamaan

29.10.2018

Keski-Suomen Betonirakenne Oy (KSBR) on sopinut OX2:n kanssa merkittävästä tuulivoimatyömaan kokonaisurakasta Kurikan Ponsivuoren tuulivoimapuistossa.

”Vastaamme Ponsivuoressa urakasta, joka kattaa suunnittelun sekä tie- ja nostoalueiden, perustusten, sähköaseman ja kaapeloinnin toimituksen. Näiden töiden jälkeen turbiinit voi asentaa paikoilleen ja kytkeä verkkoon”, kertoo KSBR:n tuulivoimarakentamisen toimialajohtaja Juha Tuominen.

Sopimuskumppani OX2 on merkittävä tuulivoimahankkeiden kehittäjä ja palveluntarjoaja Pohjois-Euroopassa.

”On hienoa päästä tekemään jälleen yhteistyötä OX2:n kanssa. Viime vuonna rakensimme yhdessä OX2:lle Kokkolan Ykspihlajan tuulipuiston infran. Siellä avattiin vuoden 2017 lopulla neljän tuulivoimalan puisto, jonka vuosituotanto on arviolta 55 gigawattituntia”, sanoo KSBR:n projektipäällikkö Teemu Kemppe, joka vastaa myös Ponsivuoren tuulivoimapuiston rakentamisesta.

KSBR on noussut viime vuosina yhdeksi johtavista tuulivoimapuistojen kokonaistoimitusten kumppaneista. Asiakkaat ovat arvostaneet myös yhtiön kykyä reagoida nopeasti työmaalla projektin aikana eteen tuleviin muutoksiin.

Ponsivuoreen KSBR rakentaa seitsemän turbiinin infran 30 megawatin tuulipuistolle.

”Olemme tyytyväisiä päästessämme mukaan hankkeeseen, joka toteutuu ilman tuotantotukia. Samalla olemme mahdollistamassa uusiutuvaan energiaan liittyvien energia- ja ilmastotavoitteiden toteutumista”, Tuominen kertoo.

”Hankkeiden on oltava erittäin kilpailukykyisiä, jotta vihreä sähkö täyttää markkinoiden vaatimukset.”

KSBR aloittaa Ponsivuoren tuulipuiston rakentamisen marraskuussa 2018.

Share This