Suomen suurin tuulivoimatyömaa Lestijärvellä

Lestijärven tuulipuiston maanrakennustyöt alkoivat

06.04.2022

Suomen suurimman tuulipuiston työmaalla Lestijärvellä on alkanut tapahtua: tulevan puiston alueelta poistetaan parhaillaan puita. Samaan aikaan KSBR valmistelee seuraavia työvaiheita ja puiston infran rakennustöitä.

Lestijärven tuleva tuulipuisto käsittää 69 tuulivoimalaa ja kolme puistoaluetta: Kosolankankaan, Hittisennevan ja Iso Kortenevan alueet. Puustonpoisto on aloitettu ensimmäiseksi Kosolankankaalla.  KSBR:n paikallinen urakoitsija hoitaa puuston poistotyöt ja toimittaa puut jatkojalostukseen.

Samaan aikaan on KSBR:llä menossa tiivis tuulipuiston suunnittelutyö, niin sähköasemien kuin infra- ja geosuunnittelunkin osalta. Koordinoitavaa riittää myös hankinnoissa ja asiakasrajapinnassa.

Kokonaistoimitus avaimet käteen -mallilla

KSBR:n kokonaistoimitus sisältää infra- ja sähkösuunnittelun, tuulivoimapuiston tiet, nostoalueet, tuuliturbiinien perustukset, puiston keskijännite- ja tietoliikenneverkon sekä kolme 110 kV sähköasemaa ja yhden 400 kV aseman tuulipuiston verkkoliityntää varten.

Keski-Pohjanmaan Lestijärvelle nousevaan tuulipuistoon rakennetaan 69 tuulivoimalan lisäksi kolme sähköasemaa. Niiden yhteenlaskettu kokonaisteho on 455 MW, ja puisto tuottaa vuosittain energiaa yli 1,3 TWh. Määrä vastaa noin kahta prosenttia Suomen vuoden 2020 koko sähköntuotannosta.

Tuulivoimapuiston toteuttaa Euroopan johtava maatuulivoiman rakentaja, pohjoismainen uusiutuvan energian yhtiö OX2, yhdessä kolmen suomalaisen energiayhtiön kanssa. KSBR on markkinajohtaja tuulivoimainfran rakentamisessa Suomessa, ja OX2 on pitkäaikainen asiakkaamme.

 

Muut kirjoitukset

Share This