Suomen suurin tuulivoimatyömaa Lestijärvellä

Aikataulu pitää maailman myllerryksistä huolimatta

16.05.2022

Maailmantilanteen aiheuttamat materiaalien ja komponenttien saatavuusongelmat eivät ole viivyttäneet Lestijärven tuulipuistotyömaan töitä. Ne edistyvät suunnitellusti, ja työmaakaluston ja koneiden sekä työntekijämäärän lisääntyminen lisää vilskettä työmaalla.

KSBR:n työt edistyvät aikataulussa Suomen suurimmalla tuulipuistotyömaalla, vaikka EU-pakotteet ja hintojen nousu ovat tuoneet projektiin lisähaasteita. Muutosten hallinta onkin noussut keskeiseksi osaksi päivittäistä työtä viime viikkoina.

Tuulipuiston kolmesta alueesta kaksi on nyt hyvällä alulla: Kosolankankaalla on poistettu puusto ja tehty ensimmäiset kiviaineksen louhinnat. Voimalapaikkojen pintamaan poisto on käynnissä, ja murskaustyöt alkavat näinä aikoina.

– Puistokaapeloinnit alkavat toukokuun lopulla ja perustuksia päästään valamaan kesäkuun alussa. Myös sähköasemien rakentaminen on alkamassa, KSBR:n projektipäällikkö Petteri Mäkelä kertoo.

400 kV:n voimajohtolinjan pylväiden perustustyöt ovat käynnissä ja noin puolet perustuksista on tehty.

Samaan aikaan edistyvät Hittisennevan alueen infra- ja geosuunnittelutyöt. Seuraavaksi on vuorossa tuulipuiston kolmannen osan eli Iso Kortenevan suunnittelu.

KSBR:n kokonaistoimitus sisältää 69 tuulivoimalan puiston infra- ja sähkösuunnittelun, tuulivoimapuiston tiet, nostoalueet, tuuliturbiinien perustukset, puiston keskijännite- ja tietoliikenneverkon sekä kolme 110 kV sähköasemaa ja yhden 400 kV aseman tuulipuiston verkkoliityntää varten.

Tuulivoimapuiston toteuttaa Euroopan johtava maatuulivoiman rakentaja, pohjoismainen uusiutuvan energian yhtiö OX2. Puiston omistaja on suomalaisten energiayhtiöiden muodostama konsortio, jossa mukana ovat Kymppivoima, Oulun Energia ja Kuopion Energia. KSBR on markkinajohtaja tuulivoimainfran rakentamisessa Suomessa, ja OX2 on pitkäaikainen asiakkaamme.

 

 

 

Muut kirjoitukset

Share This